СВОБОДНО МЯСТО В VIII КЛАС

Всички желаещи да заемат свободното място в гимназията по Приложно програмиране трябва да се информират за сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици.

Свободни места за специалност Приложно програмиране в VIII клас за  учебната 2023-2024 година – 1 място

Подаване на документи се извършва онлайн  https://forms.gle/UTt5Fbs7EVeaMBZn7

Класирането се извършва по критериите за прием след завършен съответен клас. По-подробна информация за балообразуването може да намерите в Процедурата за прием на нов ученик в ПГКПИ

Краен срок за подаване на документи 28 август 2023 до 16:00 часа

Въпроси можете да задавате на [email protected]0877086622