РЕЗУЛТАТ ОТ КЛАСИРАНЕ ЗА СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК

Уважаеми родители и ученици,
Класирането за свободно място по специалност “Приложно програмиране” е в таблицата по-долу.
Молим до 16:00 часа на 30.08.2023 първият в класирането ученик да заповяда с оригиналното свидетелство за завършен първи гимназиален етап и медицинско свидетелство да се запише в гимназията.

Ученик  Резултат /класиране 
ОВД-27-7911/28.8.2023  260,25 
ОВД-27-7913/28.8.2023  259,50 
ОВД-27-7916/28.8.2023  214,50 
ОВД-27-7914/28.8.2023  211,25 
ОВД-27-7926/28.8.2023  200,50 
ОВД-27-7928/28.8.2023  187,25 
ОВД-27-7921/28.8.2023  157,50 
ОВД-27-7915/28.8.2023  Не отговаря на критериите 
ОВД-27-7927/28.8.2023  Не отговаря на критериите