РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации всяка година настанява в общежитието към гимназията ученици, които се обучават в дневна форма през предстоящата учебна година. Класирането се осъществява от комисия утвърдена със заповед на директора на гимназията, оценката на кандидатурите е по критериите обявени към Правилника за дейността на общежитието.

Всички родители на ученици, чийто кандидатури са разгледани са получили уведомителни електронни съобщения за настаняване в общежитието. Родителите на некласираните ученици са получили уведомително писмо, че на този етап ученикът не е класиран за настаняване.

Настаняването ще се осъществява на 10 септември след 12:00 часа. Моля да носите оригиналите на документите, които сте подали онлайн. Стаите към общежитието разполагат с обзавеждане, необходимо допълнително е спално бельо, възглавница и хигиенни материали.

Напомняме, че дължимите такси за общежитието се заплащат до 10 число на текущият месец. За месец септември Ви молим да внесете такси до 20 септември 2023.
Цените утвърдени с решение на Общински съвет – град Бургас са следните:
За единична стая – 120 лева
За двойна стая – 90 лева
Ако вашето дете не е одобрено за настаняване, можете да разгледате оценката от комисията на място в гимназията на 12 септември от 8:00 до 16:00 часа .
След 12 септември незаетите стаи в общежитието ще бъдат предоставяни на следващите некласирани ученици от списъка публикуван на сайта на гимназията.

Входящ номер Резултат
1 ОВД-22-7891 16
2 ОВД-22-7898 16
3 ОВД-22-7931 16
4 ОВД-22-7876 15
5 ОВД-22-7863 14
6 ОВД-22-7876 14
7 ОВД-22-7929 14
8 ОВД-22-7839 14
9 ОВД-22-7902 14
10 ОВД-22-7909 14
11 ОВД-22-7864 14
12 ОВД-22-7844 14
13 ОВД-22-7903 13
14 ОВД-22-7843 13
15 ОВД-22-7870 13
16 ОВД-22-7842 13
17 ОВД-22-7850 13
18 ОВД-22-7840 13
19 ОВД-22-7910 13
20 ОВД-22-7841 12
21 ОВД-22-7937 12
22 ОВД-22-7838 12
23 ОВД-22-7935 12
24 ОВД-22-7894 12
25 ОВД-22-7854 12
26 ОВД-22-7899 12
27 ОВД-22-7872 12
28 ОВД-22-7897 12
29 ОВД-22-7849 12
30 ОВД-22-7878 12
31 ОВД-22-7848 12
32 ОВД-22-7930 12
33 ОВД-22-7884 12
34 ОВД-22-7865 12
35 ОВД-22-7856 11
36 ОВД-22-7851 11
37 ОВД-22-7855 10
38 ОВД-22-7873 10
39 ОВД-22-7896 10
40 ОВД-22-7852 10
41 ОВД-22-7904 10
42 ОВД-22-7845 10
43 ОВД-22-7853 9
44 ОВД-22-7875 9
45 ОВД-22-7880 8
46 ОВД-22-7846 8
47 ОВД-22-7879 8
48 ОВД-22-7847 8
49 ОВД-22-7959 8
50 ОВД-22-7905 8
51 ОВД-22-7939 7