РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

Уважаеми родители и ученици,
Класирането за свободно място по специалност „Приложно програмиране“ е в таблицата по-долу.
Молим до 16:00 часа на 18.09.2023 първият в класирането ученик да заповяда с оригиналното свидетелство за завършен първи гимназиален етап и медицинско свидетелство да се запише в гимназията.

Резултат от класиране за свободно място в IX клас: 

Приет в специалност „Приложно програмиране“  в  IX клас – ученик с входящ номер ОВД-27-8051/14.09.2023г. 

 Резултат от класиране за свободните места в X клас: 

 Приет в специалност „Програмно осигуряване“ в X клас – ученик с входящ номер ОВД-27-8050/14.09.2023