ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 28. 09. 2023 г. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас ще бъде домакин на обучение на учителите от училищата и детски градини – партньори по проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“, по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.

Педагозите ще бъдат обучени по образователни програми, разработени в четири модула и съобразени с възрастовите особености на децата и учениците. Автори на програмите са преподаватели в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, с ръководител доц. Ал. Димитров.

Проектът се осъществява със съдействието на Община Бургас и включва съвместна работа на образователни институции в Бургас – ПГКПИ, ГЧЕ „Васил Левски“, ОУ „Г. Бенковски“, ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, ПГРЕ “Г. С. Раковски”, ПГМЕЕ, ОУ „Елин Пелин“,ОУ „Пейо Яворов“,  ОУ „ Антон Страшимиров“,  ДГ „Ханс Кристян Андересен“,  ОДЗ „Звездица Зорница“,  ДГ „Пинокио“.