СТАРТИРА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Успешна и творческа нова академична година за първите завършили гимназисти,
Благодарим Ви, че повечето от Вас избраха развитие в технологично направление и някои от Вас стартираха работа в технологични компании. Избрахте за свой първи унивеситет СУ”Св. Климент Охридски”, Техническите унивеситети в София и Варна, Великотърновски университет, Нов български университет, Медичински университет Варна, Бургаски свободен университет, Eindhoven University of Technology, The Hague University of Applied Sciences и други.
Мечтайте заедно и сбъдвайте едно по-добро бъдеще за този свят. Всяка ваша мечта за един по-споделен свят може да бъде реалност.
Нека тази академична година бъде времето, в което ще съчетаем технологичния напредък с човешката емпатия и разбирателство. Нека тя бъде период на научаване и растеж, както и на изграждане на по-добро бъдеще за нашата общност и света като цяло.
Честита успешна и здрава първа академична година за Випуск 2023!