ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартира подготовка на учениците по немски език за постигане на международен сертификат на Гьоте-институт.
Тази изключителна възможност ще бъде предложена на ученици, както и на всички желаещи от
гр. Бургас да бъдат сертифицирани от Гьоте- институт – София от ниво А1 до ниво С1.
Изпитите ще се полагат на територията на ПГКПИ – Бургас в края на м. юни. Точната дата ще бъде
обявена до края на м. март 2024 г.
Желаещите да положат изпит за сертификат на Гьоте-институт за някое от обявените нива трябва
да заявят желанието си до 15.03.2024 г. на [email protected]