АНГАЖИМЕНТ КЪМ УСТОЙЧИВОСТTА С BASF

BASF 23
БАСФ ЕООД и Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас (ПГКПИ), съвместно организираха уъркшоп по химия, с цел да образоват и вдъхновят учениците за ключовата роля на химията в изграждането на устойчиво бъдеще.
Гост лектори бяха Станислава Домусчиева, Изпълнителен директор и Васил Бозуков, Търговски и технически представител на БАСФ ЕООД.
С ангажимент към устойчивостта, БАСФ ЕООД с гордост стана свидетел на страстта и предаността на учениците от ПГКПИ, които с нетърпение разгледаха потенциала на химията за справяне с глобалните предизвикателства.
Уъркшопът предостави ангажираща платформа на учениците, където те се запознаха с различните начини, по които химията допринася за по-устойчив свят. Чрез интерактивни дискусии те получиха знания за развитието на възобновяеми енергийни източници и създаването на иновативни материали, които намаляват отпадъците и насърчават кръговата икономика.
Учениците от ПГКПИ проявиха голям интерес и разбиране за значимостта на устойчивите практики, подчертавайки потенциала си като бъдещи лидери в тази област.
БАСФ, в своя ангажимент за насърчаване на култура на устойчивост и иновации, активно търси сътрудничество с образователни институции.
Уъркшопът служи като доказателство за отдадеността на компанията към споделянето на знания и овластяването на бъдещето на химията.
БАСФ се радва, че се ангажира с тези млади умове и стана свидетел на техния ентусиазъм и ангажираност да направят света по-добро място. Събитието не само подчерта значимостта на химията за устойчивостта, но и демонстрира страстта и предаността на учениците в техния стремеж към по-добро бъдеще.
Чрез насърчаване на сътрудничеството между образователни институции и индустриални лидери като BASF, можем да вдъхновим и дадем възможност на следващото поколение да се справи с глобалните предизвикателства и да създаде по-устойчив свят.
Благодарим Ви г-н Бозуков за вълнуващото събитие!