СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС ЗАЯВКА ЗА БЪДЕЩЕТО

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас получи статут на асоциирано училище към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Споразумението вече е одобрено от Министерството на образованието и науката. Това обявиха днес в Бургас ректорът на СУ проф. д-р Георги Вълчев и кметът Димитър Николов.
„Като ръководител на магистърска програма в областта на изкуствения интелект и на кариерния център в СУ мога да кажа, че това са предизвикателни науки, изискващи висока експертиза от страна на бизнеса и на академичния свят. Създаваме поредица от иновативни продукти, стъпвайки върху този опит. Сега предприехме това начинание, за да работим заедно и да създаваме синергия училище-университет-бизнес“, сподели доц. Боряна Богданова зам.-декан на Стопанския факултет на Софийския университет и ръководител на Кариерния център на СУ.
Според споразумението университетски преподаватели ще посещават учебните занятия по профилиращите предмети. Оценките от зрелостните изпити на кандидат-студентите, завършили бургаската гимназия, ще могат да се ползват като балообразуващи за прием в бакалавърски специалности на Стопанския факултет, след одобрение от Академичния съвет на СУ. След такова одобрение и оценката от защитата на дипломната работа пред комисия от Университета на кандидат-студентите, завършили ПГПКИ с успех от дипломата за средно образование не по-малко от много добър 5.00, може да се приеме за балообразуваща оценка за прием в бакалавърските специалности на Стопанския факултет.