BGGPT – РАЗРАБОТЕН ОТ INSAIT Е ИМПЛЕМЕНТИРАН В ГИМНАЗИЯТА

Ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) показаха своите технически умения, като успешно внедриха модела BgGPT, разработен от INSAIT, за вътрешна употреба в гимназията. Това новаторско постижение не само подобрява учебния опит на учениците, но също така отваря нови възможности за интегриране на изкуствен интелект (AI) в образователната среда.

BgGPT е голям езиков модел, който използва дълбокото обучение, за да разбере и генерира човешки текст. Разработен от INSAIT, водещият център за AI изследвания в Източна Европа, това революционно решение има потенциала да промени начина, по който взаимодействаме с технологиите.

Стоян Иванов и Мартин Мартинов от ПГКПИ работиха неуморно, за да адаптират този забележителен инструмент за образователните нужди на гимназията. Те успяха безпроблемно да включат BgGPT в съществуващата си инфраструктура, което позволява на учителите и учениците да се възползват напълно от неговите функции. Моделът вече отговаря ефективно на различни запитвания, свързани със специфични теми, които се преподават в училището, включително програмиране, мрежови протоколи и алгоритми. Учениците на гимназията добавиха допълнителни възможности към модела, като опцията да търси информация в мрежата, което подобрява точностите на отговорите. Ето няколко примерни въпроси, на които модела отговори:

“`

Въпрос:

Разкажи ни за ПГКПИ Бургас

Отговор:

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) в град Бургас е специализирана държавна гимназия, която предлага петгодишен курс на обучение след завършен седми клас. Училището има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на информационните технологии, като се фокусира върху програмирането, изкуствения интелект, киберсигурността и други свързани области.

Учебната програма на ПГКПИ включва интензивно изучаване на езици за програмиране като Java, Python, C++ и др., както и основи на алгоритмите, структурите от данни, базите данни и уеб разработката. Учениците също така придобиват умения в облачните изчисления, роботиката и машинното обучение. Освен технически предмети, училището осигурява и солидна основа в математическите дисциплини, които са важни за разбирането на принципите зад съвременните технологични постижения.

Въпрос:

Кои са основните концепции на ООП-то?

Отговор:

В обектно-ориентираното програмиране класовете представляват модели или шаблони за създаване на обекти, докато обектите са екземпляри на клас.

Наследство: Това позволява създаването на нови класове от съществуващи такива чрез наследяване на техните свойства и методи.

Полиморфизъм: Тази функция ви позволява да дефинирате множество методи с едно име в различни класове, което позволява гъвкавостта при обработката на различни случаи.

Капсулиране: Това е процесът на скриване на вътрешните детайли на обект (данни и методи) зад интерфейс, предоставяйки само необходимата информация на външния свят.

Абстракция: Позволява фокусиране върху ключовите характеристики и поведение на даден проблем, като се абстрахират несъществените подробности.

“`