Категория: Cambridge

ГИМНАЗИЯТА Е ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ НА CAMBRIDGE

Гимназията подготвя учениците за представянето им на международния пазар на труда. Това изисква английският език да е на международно високо ниво, така че всички ученици през първите години преминават през изключително интензивен курс по езика. В допълнение, ние имаме специална програма с учител по англиски език г-ца Даниел Харис, която е наш прекрасен помощник и […]