Категория: JumpToCode

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ JumpToCode- ЗАПАЗЕНА МАРКА НА ПГКПИ

Една от първите ни дейности през първите години от създаването на гимназията е развитие на компетенциите чрез методика „Learning by doing“. В този подход има изключително много емоции, изследване на непознати възможности и откриване на нови технологични решения. В резултат на проектните дейности учениците от осми до десети клас на Професионална гимназия по компютърно програмиране […]