Категория: Производствена практика

UPDATA ONE SUMMER SCHOOL РАЗВИВА УМЕНИЯТА НА БЪДЕЩИТЕ ПРОГРАМИСТИ ОТ БУРГАС

За втора година Updata One, група компании в сферата на бизнес разузнаването и високите технологии, отваря вратите си за млади бъдещи програмисти от Бургас за стаж в сферата на информационните технологии Updata One Summer School. Стажът е  насочен към придобиване на умения от индустрията в реална бизнес среда и развиването на екипната работа у учениците. […]

ПЛАНИРАМЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МАЛКИ УЧЕНИЦИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартира подготовката си за обучение на малки ученици по програмиране на Scratch по обучителните програми на кампания EPAM. Обученията са планирани за пролетната и лятната ваканции, като предварително ще проведем демонстрационни уроци при желаещите класове от нашия град. Всеки учител по технологии на ученици от първи до шести […]

ДА СЕ УЧИШ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Първите производствени практики на учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации са в края си и впечатленията на учениците и работодателите от тази първа среща са вълнуващи. Компанията MusalaSoft постави предизвикателство пред начинаещите програмисти, което провокира тяхното креативно мислене и технологични умения в сферата на програмирането. В серия от ежедневни лекции и оперативни […]

ПРОГРАМИРАМЕ БЪДЕЩЕТО НА НАШИЯ ГРАД

По проекта „Future cities – SSS“ ученици осъществиха изследване, селекция, анализ и обобщение на екологичните проблеми и намиране на информация за градовете, които са открили и приложили най-добрите екологични решения и са ги превърнали в интелигентни градове. Работата по проекта включва проучване на местната градска среда и абиотичните, биотичните и антропогенните фактори на градската зона, […]

СПОДЕЛЕНИ МОМЕНТИ С ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ КОМПАНИИТЕ

В две страхотни седмици от производствената практика младите програмисти успяха да оформим алгоритмите за задачи поставени от компаниитеда, но успяха да сготвят за отбора, да построят колите на бъдещето с макарони и да най-вече да бъдат заедно споделяйки еднакви ценности. В този процес най-важни и вълнуващи са срещите с професионалистите, които разказват за света на […]