Категория: Erasmus+

ПРОГРАМИРАМЕ БЪДЕЩЕТО НА НАШИЯ ГРАД

По проекта „Future cities – SSS“ ученици осъществиха изследване, селекция, анализ и обобщение на екологичните проблеми и намиране на информация за градовете, които са открили и приложили най-добрите екологични решения и са ги превърнали в интелигентни градове. Работата по проекта включва проучване на местната градска среда и абиотичните, биотичните и антропогенните фактори на градската зона, […]

ЕДИН ОБИКНОВЕН УЧЕБЕН ДЕН

Един обикновен учебен ден! По линия на проект на Еразъм + “Future cities-smart and sustainable solutions”, организирахме ученици и учители за да посетим новата станция за пречистване на водата на комплекс „Меден рудник“, където се намира и нашето училище. Повървяхме пеша. Беше забавно, времето беше слънчево и предразполагащо. В станцията ни посрещна лаборантката на станцията, […]

НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН СЕМИНАР ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА E-TWINNING LIVE

На 18, 19 и 20 март 2021 година се проведе Национален онлайн семинар през платформата e-Twinning Live на тема “Съвременни възможности за развитие чрез eTwinning за учители от професионални гимназии”. Семинарът е с практическа насоченост. Той се фокусира върху практически съвети за реализирането на Еразъм+ и е-Twinning проекти с отлично качество, съвременни методи и инструменти […]

ERASMUS+K1 УЧИТЕЛИТЕ СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАТ

Един от проектите на гимназията е насочен към усъвършенстване на уменията на учителите и запознаването им със световни педагогически практики. Проектът е фокусиран върху подкрепянето и насърчаването на професионалното развитие на педагогическите кадри в ПГКПИ и създаването на нагласа у учителите да бъдат проактивни в процеса на непрекъснато повишаване на качеството на преподаването, обучението и […]

ERASMUS+ FUTURE CITIES СТАРТИРАМЕ ДИГИТАЛНО

Екипите от ученици и учители от пет държави, включени в проекта FUTURE CITIES – Гърция, Хърватия, Румъния, Полша и България организираха първата онлайн конференция по проекта. Основните теми, разгледани по време на това мероприятие са: представяне на държавите, градовете и училищата; обучение за създаване на дигитални карти на зелените зони в града; инструкции за включване […]

ERASMUS+ FUTURE CITIES 2020

В партньорство с четири държави Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартира серия от изследователски дейности, свързани с екологията в градската среда и развитието на бъдещето на градовете в синхрон с природата. Първите срещи на учителите преминаха в уеб семинар, където са уточнени следващите стъпки в изследователската програма. Учителите подготвиха презентации за своите училища […]

ERASMUS+ K1 ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ

      Проектът е фокусиран върху подкрепянето и насърчаването на професионалното развитие на педагогическите кадри в ПГКПИ и създаването на нагласа у учителите да бъдат проактивни в процеса на непрекъснато повишаване на качеството на преподаването, обучението и работата с учениците.  Основните направления, в които ще се търсят обучителни курсове за учителите, са: ИКТ в […]

СТАРТИРАМЕ С ERASMUS+ ПРЕЗ 2020-2021 ГОДИНА

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации е участник в европейската програма ERASMUS+/KА1 и KА2/ за следващата години. ERASMUS /EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students/ е прекрасна възможност за учители и ученици да се запознаят и обменят добри практики с участници от други европейски държави. Учителите, които ще участват в обученията […]