Категория: Прием в VIII клас

ПРИЕМ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Ред и условия за прием За учебната 2021/2022 година в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас ще се приемат ученици по следните специалности: “Програмиране на изкуствен интелект” с интензивно изучаване на английски език (с код 4810401) – 1 паралелки – една по 24 ученици; „Програмно осигуряване“с интензивно изучаване на английски език (с […]

ПРИЕМ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

Приемът за учебната 2020-2021 учебна година е утвърден със заповед на Министъра на образованието и е: Програмно осигуряване Първи чужд език Английски, Втори чужд език Немски – две паралелки – 26 ученика По Типов учебен план Утвърдени със Заповед РД 09 – 4127/29.08.2017 г. СПЕЦИАЛНОСТ: код 4810101 „Програмно осигуряване”, ПРОФЕСИЯ: код 481010 „Програмист”, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: […]

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ!

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации обявява две свободни места за ученици, завършили през учебната 2017/2018 година седми клас и издържали националното външно оценяване по български език и литература и  математика, за специалността Приложно програмиране. Документи се приемат от 1 август до 3 август 2018 година в офиса на гимназията, намиращ се на булевард “Захари […]

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ 2018

Уважаеми родители, скъпи ученици, След като сте отворили сайта на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, значи сте на правилното място! Запознайте с нас, прочетете за проекта и партньорите, помогнали той да се случи в нашия град. За да научите повече за събитията, които ще се случват в нашето училище следете нашия раздел „Новини“. […]